Press Release

For Immediate Release
Contact: Melissa Merz
312-814-3118
877-844-5461 (TTY)
mmerz@atg.state.il.us
Po Polsku: Agnieszka Ptasznik
312-814-4217
aptasznik@atg.state.il.us
April 14, 2005

KORZYSTAJMY Z BEZPLATNEJ KOPII RAPORTU HISTORII KREDYTOWEJ

Chicago – Od 1 marca wszyscy mieszkańcy stanu Illinois mogą otrzymać bezpłatną kopię raportu historii kredytowej raz w roku od każdego z trzech państwowych biur kredytowych. Nowa poprawka do aktu federalnego "Fair Credit Reporting Act (FCRA)", znanego również jako "Fair and Accurate Credit Transactions Act (FACT)", ustala nowy program otrzymania bezpłatnego raportu historii kredytowej. Program wymaga od trzech państwowych biur kredytowych - Equifax, Experian, i Transunion, by udostępniły konsumentom, według ich prośby, bezpłatną kopię raportu ich kredytu raz na dwanaście miesięcy.

Konsumenci mogą otrzymać trzy kopie swojego raportu, po jednej z każdego biura rocznie. Prokurator Generalny Lisa Madigan sugeruje, iż aby maksymalnie wykorzystać nowe prawo, konsument powinien zamawiać jeden raport od jednego biura co cztery miesiące. Każde z tych trzech państwowych biur kredytowych otrzymuje informacje z rożnych żródeł, zatem informacja z jednego biura może różnić się od informacji z raportu innego biura. Nie oznacza to jednak, że informacja z wyrożniającego się raportu jest niedokładna.

Raport kredytowy jest streszczeniem działalności finansowej danego konsumenta. Konsumenci powinni sprawdzić swoją historię kredytową, aby zlokalizować ewentualne działalności podjęte bez ich upoważnienia, np. konta otwarte w ich imieniu bez ich upoważnienia. Takie działalności mogą wykazać, że konsument stał się ofiarą kradzieży tożsamości. Raporty kredytowe mogą też ujawnić często zdarzające się pomyłki w zbieraniu historii kredytowej, np. wierzyciel raportuje, że dług nie był spłacony, a w rzeczywistości spłaty tej dokonano.

"Jest ważne dla konsumentów, aby ostrożnie obserwowali swoje raporty kredytowe oraz historie kredytowe. Nowe prawo federalne umożliwia mieszkańcom Illinois, aby robić to nieodpłatnie," mówi Lisa Madigan. "Zachęcam mieszkańców Illinois do korzystania z tych źródeł, aby chronić swoje historie kredytowe oraz własne dobre imię."

Jeżeli konsumenci odkryją informację w swoich raportach, która nie jest zupełna lub jest niedokładna, powinni zgłosić swe wątpliwości do odpowiedniego biura kredytowego. Biura kredytowe są odpowiedzialne za przeprowadzenie dochodzenia i sprawie wszelkich sprzeczności.

Coroczny bezpłatny raport jest dostępny tylko w centralnym źródle ustalonym przez trzy biura kredytowe. Jeżeli konsumenci skontaktują się z biurem bezpośrednio, bedą nadal zobowiązani do uiszczenia opłaty za raport kredytowy. Aby uzyskać bezpłatny raport, konsumenci mogą dwonić pod numer 1-877-322-8228, lub zamówić na stronie internetowej www.annualcreditreport.com bądź też uzupełnić formularz "Annual Credit Report Request Form" dostępny na stronie internetowej www.ftc.gov/credit , i wysłać go na adres: Annual Credit Report Request Service, P.O. Box 105281, Atlanta, GA 30348-5281.

Aby otrzymać raport, konsumenci będą zobowiązani podać swoje imię i nazwisko, adres, numer social security oraz datę urodzenia. Dodatkowo, konsumenci mogą być zobowiązani podać adres poprzedni oraz pytanie (hasło), na które odpowiedź będzie znał tylko konsument, np. pytanie finansowe.

Ponadto oprócz bezpłatnych raportów dostępnych co roku, konsumenci są uprawnieni do otrzymania bezpłatnego raportu z każdego biura, jeżeli uznają, iż stali się ofiarą kradzieży tożsamości. W tej sytuacji, aby uzyskać nieodpłatnie raport, ofiara powinna bezpośrednio kontaktować się z biurem kredytowym i być gotowa udostępnić kopię raportu kradzieży z policji. Konsumenci są też uprawnieni do bezpłatnej kopii raportu, jeżeli ich aplikacja na kredyt została odrzucona na podstawie informacji uzyskanej z biura kredytowego. Wówczas konsument musi skontaktować się bezpośrednio z biurem i zamówić raport w ciągu 30 dni od odmowy kredytu.

Biuro Prokuratora Generalnego ostrzega konsumentów, że strona www.annualcreditreport.com oraz państwowe biura kredytowe nigdy nie bedą wysyłać konsumentom email-e z prośbą o personalne lub finansowe informacje. Jakikolwiek email, w którym zawarta jest informacja, iż pochodzi on z jednego z tych biur, powinien być traktowany bardzo ostrożnie.

-30-


Return to April 2005 Press Releases